COPFOK

A copfok magasan hőkezelt, legjobb minőségű  szintetikus hajból készültek.A hajszálak csipke betétbe vannak varrva,  amihez rögzítőcsat tartozik, azzal szükséges a saját felkötött copfba erősíteni a póthajat. A tépőzáras szegély egy takaró tinccsel van ellátva, amivel a már felkötött lófarkat kell körbetekerni jó szorosan, hogy eltűnjön a pótcopf szegélye a még természetesebb összhatásért.


1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 
nyereményjáték („Játék”) szervezője : 
A Virgin Hair Extensions márka jogtulajdonosa, a Post Power bt. (székhely: 1037. Budapest, Bécsi út 567. 1/3.)    
nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzoráljaüzemeltetiműködteti vagy támogatja az Instagram, csak a játék platformját biztosítjaBármilyen kérdésészrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem az Instagramhoz. 
2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK: 
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a www.instagram.comdomain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Instagram” vagy „Weboldal”) található elnevezésű oldalon elérhető játékra felhívó posztot kedveli („Poszt”) és hozzászólást teszés ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Instagram oldalon megadott adataittovábbá a hozzászólásával elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). 
2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosultamely Pályázat semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződővagy egyéb jogait. 
2.3 Azok a Pályázatokamelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. 
2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. 
2.5 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok általuk regisztrált saját Instagram profil igénybevételével és saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Instagram profil vagy e-mail fiók használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 
2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja. 
 
2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatjaés amennyiben azokilletve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinekúgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 
2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervezővalamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
 
2.9 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem valós Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Instagram profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 
játék 2020.12.16.-án 19.00 órakor kezdődik és 2020.12.20. 19.00 óráig tart. 
4. A JÁTÉK DEFINÍCIÓJA ÉS MENETE 
4.1. A Szervező hirdet játékot az Instagramonmelynek keretében arra kéri a részvevőkethogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal összhangban tegyenek eleget a feltételeknek. A kommentben válaszoló játékosok közül 1 darab nyertes kerül véletlenszerűen kisorsolásra. 
4.2.  ⭐NYEREMÉNYJÁTÉK ⭐ 
 
Karácsonyi nyereményjátékhogy tökéletes külsőd legyen az ünnepekre 
nyeremény : 
-szatén köntös a választott színben 
-egy díszdobozos pilla szett 
-120 gramm-50 cm hosszúságú 100% emberi hajból készült csatos póthaj 
🗯️💬Amit tenned kell: 
 
Kövesd a @virginhairhungary oldalt és kommentben jelölj meg 2 barátnődet akik szívesen részt vennének ebben a játékban. 
 
🧸A sorsolás : 
 
2020.12.20.-án esteitt az én oldalamon sztoriban kihírdetve és ezen poszt utolsó kommentjében megírva. 
 
Sok Sikert Kívánok ♥️ 
 
 
Ez a tartalom nem az Instagram által szervezett illetve nem az Instagram által szponzorált. A résztvevők ezzel elfogadják az Instagram használati szabályzatát ! 
#hirdetes#nyeremenyjatek 
4.3 Sorsolás: 2020.12.20-én 19.00 órakor, a sorsolásról videofelvétel készül. 
4.4 Szervező a Játék teljes időtartama alatt – 2020.12.20. napjáig – beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2020.12.20. napján a véletlenszerűség elvének eleget tevő sorsolással összesen 1 darab nyertes Játékost sorsol ki. A Szervező a sorsolás során